Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door een voorzitter, secretaris en een penningmeester.

* Contacten met de stichting verlopen via het secretariaat

 

Voorzitter
Naam: N.J. Swart
Adres: Sluisplein 24
Postcode: 1975 AE
Woonplaats: IJmuiden
E: info@stichtingpro-visie.nl

Secretaris
Naam: L. Brouwer Ruhe
Adres: Haas 36
Postcode: 1422 WV
Woonplaats: Uithoorn
E: liesbeth@stichtingpro-visie.nl
T: 06 – 405 815 41

Penningmeester
Naam: Willem Prins
Adres: Snelliusstraat 77
Postcode: 1973 PB
Woonplaats: IJmuiden
T: 06 – 215 932 20

Financiën

Het fiscaal nummer van de stichting is RISN 82098 72 289

Jaarverslagen zijn openbaar en kunnen bij de penningmeester worden opgevraagd, nieuwsbrieven worden gepubliceerd op de website en kunnen door belangstellenden worden gedownload.

Alle bestuursleden, adviseurs en eventuele medewerkers van Stichting Pro-Visie doen hun taak belangeloos zonder enige vergoeding of tegenprestatie. Met uitzondering van een adviseur in Moldavië die een zeer gering bedrag krijgt voor bewezen diensten.

Reis en logies kosten worden in overleg door de Stichting Pro-Visie vergoed op basis van de goedkoopste mogelijkheid.