Doelstelling

Voor u ligt het beleidsplan van  Stichting Pro-Visie. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan is opgesteld  i.k.v. de ANBI regeling.

 

  1. Profiel van de Stichting Pro-Visie

Stichting Pro-Visie ondersteunt projecten waar dan ook ter wereld, maar in hoofdzaak Oost Europa, met diensten, kennis en geld.

Er wordt naar gestreefd zoveel als mogelijk samen te werken met lokale stichtingen, bedrijven en/of personen. Diensten en goederen die aangeschaft dienen te worden zullen eveneens zoveel mogelijk op lokaal niveau worden verkregen.

Stichting Pro-Visie werd opgericht en notarieel  (als stichting Global Pro-Visie Ministries) geregistreerd in 2009. Aanleiding voor de oprichting was de zichtbare armoede op allerlei gebieden in de Oost-Europese landen en in het bijzonder Moldavië.

Giften aan Stichting Pro-Visie bereiken hun doel. De organisatie is klein en slagvaardig. Via nieuwsbrieven wordt regelmatig gerapporteerd over activiteiten en inzet van middelen.

 

  1. Actueel beleid

Stichting Pro-Visie richt zich op :

  1. a) Terug dringen van de armoede bij diverse doelgroepen. Eén ouder gezinnen in diverse vormen hebben de speciale aandacht.
  2. b) ondersteuning geïsoleerde senioren.
  3. c) voorziening van elementaire benodigdheden als daar een verzoek naar is.
  4. d) Starten van projecten ter plaatse om deze doelen te bereiken

In het actuele beleid staan de volgende thema’s centraal:

Een relatie opbouwen met contactpersonen die ter plaatse bekend zijn m.b.t. cultuur, politiek, sociale achtergrond en infrastructuur.

Leveren van ondersteuning bij de te starten projecten zoals; financiële ondersteuning, goederen, kennis en menskracht.

 

  1. Werving van fondsen

De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier zoals tijdens contacten met relaties, zowel privé als zakelijk. De bestaande contacten met de diverse donateurs en organisaties worden actief onderhouden.

Naast donaties van vaste donateurs, die maandelijks of elk kwartaal een bijdrage geven, ontvangt de stichting ook incidentele donaties .

 

  1. Beheer van fondsen

De fondsen van Stichting Stichting Pro-Visiezijn bescheiden en worden door de Stichting Pro-Visie   beheert op rekening (ING –   NL36 INGB 0004 2709 61 op naam Stichting Pro-Visie).

De Jaarlijks verworven donaties worden direct mogelijk besteed (gerichte doelen en zo min mogelijk vertraging). Indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als bankadministratie- en overboeking kosten, inschrijving Kamer van Koophandel, reisdeclaraties en overige onkostendeclaraties.

 

  1. Besteding van fondsen

Alle bestedingen van fondsen gebeurt in overleg met het bestuur van Stichting Pro-Visie. De bestedingen hebben te maken of kunnen te maken hebben met kosten van voeding, kleding, schoolbenodigdheden, gezondheidszorg, educatie.

 

  1. Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer, jaarverslagen en contactgegevens

Stichting Pro-Visie is een stichting en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Haarlem onder nummer 3434696 als:  Stichting Pro-Visie,  adres Sluisplein 24 te IJmuiden.

RISN nr. 8209 72 289