Nieuwsbrief

Beste vrienden,

Na een periode van stilte dan eindelijk weer een nieuwsbrief. Niet dat we hebben stilgezeten, integendeel.

Eerst kort iets over de plannen en wensen. Daarna concreet over de lopende projecten.

Samenwerking

In november 2014 zijn er oriënterende gesprekken geweest met de landbouw universiteit in Chisinau, Moldavië. Doel was samenwerking en stage projecten voor de studenten te creëren enerzijds, en enkele educatie centra op het platte land te starten.

In februari en maart 2015 zijn er nog 2 gesprekken geweest. Als stichting hebben we uiteindelijk besloten om niet verder door te gaan met dit stage project. Organisatorisch en ook financieel was het helaas niet haalbaar.

Plan

Het plan, maar ook grote wens, is om op de één of andere manier een full,- of parttime medewerker in dienst te nemen. Dit heeft vele voordelen. O.a. een vaste coördinator voor de verschillende projecten die over het hele land verspreid liggen. Starten van educatie centra, geven van trainingen m.b.t. verbetering van grond en water management, biologische en alternatieve teelt methoden.

Groei

In 2014 zijn we voorzichtig gestart met 150 deelnemers. Een pakket met tuinbouwzaden en een voedsel pakket werden rondgedeeld. In 2015 was dit al gegroeid naar 400 deelnemers. Weer een pakket met tuinbouwzaad, helaas geen voedsel pakket, dit om organisatorische redenen. Tevens hebben we support gegeven in de vorm van pakketten met tuinbouwzaden aan een afkickcentrum voor alcohol en drugsverslaafden en een psychiatrische kliniek.

Resultaat

De resultaten zijn in verschillende delen van het land wisselend. Verrassend dat bijvoorbeeld de komkommers in het zuiden goed gaan en in het noorden minder. Dit gaan we uiteraard later evalueren en zien wat de oorzaak kan zijn. Eventueel kunnen de pakketten zelfs worden aangepast.

Maar tot nu toe, van wat ik heb gezien, is het resultaat goed tot zeer goed. Enkele uitzondferingen daar gelaten, we moeten wel eerlijk blijven. Maar juist voor deze mensen is educatie zo waardevol.

Toekomst

De stichting blijft in beweging. En dat betekent ook verandering. Het plan voor 2016 is niet om nog meer deelnemers te krijgen, integendeel, we gaan zelfs wat terug brengen. Maar wel

kwaliteit verbetering. Aanpassing en uitbreiding van de inhoud. Uiteindelijk streven we ernaar dat er naast eigen gebruik ook een klein inkomen van de oogst kan komen. Plannen en wensen genoeg voor de toekomst. Maar alles valt en staat natuurlijk met de inbreng in de vorm van jullie trouwe donaties.