Projecten

Somato:

Community Mental Health Center in Balti. Deze kliniek stelt zich ten doel om mensen met psychische klachten terug te brengen in de maatschappij. Vaak zijn deze cliënten  uitzichtloos “opgesloten” geweest in de Staats klinieken. Somato  heeft meerdere kleine klinieken in Moldavië. Uitgangspunt is zelfstandig, indien nodig onder begeleiding, wonen.  Belangrijk is een zinvolle dag invulling. Het micro-tuinbouw project voorziet daarmee in die behoefte.

Rehabilitatie centrum Corabia Salvarii (Salvation Ark):

Onder leiding van Sergei Gromic. Dit is een afkick centrum voor alcohol en drugs verslaafden. De directeur Sergei Gromic is zelf ervaringsdeskundige. Stichting Pro-Visie heeft zich aan dit centrum verbonden door de 2 hectare landbouw grond te voorzien van diverse groente zaden, kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Hierdoor zijn zij v.w.b. groenten zelfvoorzienend, een deel wordt geschonken aan de armen in de omgeving, een deel wordt verkocht om wat inkomsten te genereren.

Aandachtspunt: er wordt naar een oplossing gezocht m.b.t. de waterbron en kleine landbouwwerktuigen.
Tevens zijn er contacten die geïnteresseerd zijn in het project en op kleinere schaal in diverse dorpen de aller armste op deze manier een helpende hand geven.
Op dit moment bereikt Stichting Pro-Visie op deze manier 100 extra gezinnen.
Aanvragen uit Moldavië, Roemenië en Albanië worden onderzocht.

Microtuinbouw Projecten

YfC Moldavië
Deze organisatie deelt de tuin bouw pakketten uit in de volgende, soms zeer afgelegen, dorpen. Recea, Cneazevca, Brinza, Borceag, Iujnoie en Svetlii. Dit gebeurt door goed getrainde jongerenwerkers. Als je de jeugd weet te bereiken dan bereik je ook de ouders.